મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 06-04-2024 ના મોરબીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી Morbi Apmc Rate 06-04-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 06-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1351થી રૂ. 1591 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 422થી રૂ. 604 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2520 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4150થી રૂ. 4550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2625થી રૂ. 2817 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1158 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1471 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2052 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1284 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 06-04-2024 ના મોરબીના ભાવ

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1028થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 964 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1629થી રૂ. 1653 સુધીના બોલાયા હતા. ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1629થી રૂ. 1653 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi Apmc Rate):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13511591
ઘઉં422604
તલ20002520
મગફળી જીણી11501220
જીરૂ41504,550
ચણા9001126
એરંડા10801118
તલ કાળા26252817
વરિયાળી9001158
ધાણા11111471
તુવેર15002052
રાઈ9001284
સુવા10281100
રાયડો850964
ચણા સફેદ16291653
ચણા સફેદ16291653
મોરબી Morbi Apmc Rate 06-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment