રાયડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના 08-04-2024 ના રાયડાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાયડા Rayda Price 08-04-2024

રાયડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 06-04-2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના બજાર ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 942 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 941 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 960 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 966 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 740થી રૂ. 885 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 931 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 935થી રૂ. 941 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 974 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 924 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 905થી રૂ. 1005 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1172 સુધીના બોલાયા હતા.

ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 1177 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 1046 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 985 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 985 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 955 સુધીના બોલાયા હતા.

ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 955 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 885થી રૂ. 954 સુધીના બોલાયા હતા.

માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 935થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 925 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 942 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1025 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1001 સુધીના બોલાયા હતા.

રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1015 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 909થી રૂ. 943 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 1014 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 905થી રૂ. 965 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1055 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 935થી રૂ. 1011 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાયડા ના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના 06-04-2024 ના રાયડાના ભાવ

રાસળ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 761થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 888થી રૂ. 889 સુધીના બોલાયા હતા.

વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 913થી રૂ. 924 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે આંબલિયાસણ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 885થી રૂ. 927 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 985 સુધીના બોલાયા હતા.

ચાણસમા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1043 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇકબાલગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 957 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડા ના બજાર ભાવ (Rayda Price 08-04-2024):

તા. 06-04-2024, શનિવારના બજાર રાયડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ870942
ગોંડલ831941
જામનગર800960
જામજોધપુર801966
અમરેલી740885
હળવદ850931
લાલપુર935941
ધ્રોલ910974
ભુજ910924
પાટણ9251116
ઉંઝા9051005
સિધ્ધપુર9111172
ડિસા9001111
મહેસાણા8251177
વિસનગર9001166
ધાનેરા8901046
હારીજ921985
ભીલડી925985
દીયોદર921990
વડાલી850890
કલોલ900955
ખંભાત800955
પાલનપુર8801070
કડી885954
માણસા9351051
હિંમતનગર800925
કુકરવાડા8001000
ગોજારીયા900942
થરા9511025
વિજાપુર9301001
રાધનપુર9501015
તલોદ909943
પાથાવાડ9101014
બેચરાજી905965
થરાદ9201055
વડગામ9351011
રાસળ930990
બાવળા761900
સાણંદ888889
વીરમગામ913924
આંબલિયાસણ885927
લાખાણી900985
ચાણસમા9401043
ઇકબાલગઢ860957
રાયડા Rayda Price 08-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment