રાયડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (08-05-2024 ના) રાયડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાયડા Rayda Price 08-05-2024

રાયડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 06-05-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 881થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 999 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 950 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 961 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 950 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 960 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 945 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1152 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1065 સુધીના બોલાયા હતા.

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 926થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1228 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 922થી રૂ. 960 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1005 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 932 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1052 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 978 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાયડા ના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (06-05-2024 ના) રાયડાના બજાર ભાવ

માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 706થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 941 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 935થી રૂ. 960 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 945 સુધીના બોલાયા હતા.

રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1022 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 910 સુધીના બોલાયા હતા.

વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 947થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 906 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 933થી રૂ. 943 સુધીના બોલાયા હતા. આંબલિયાસણ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 791થી રૂ. 919 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડા ના બજાર ભાવ (Rayda Price 08-05-2024):

તા. 06-05-2024, સોમવારના  બજાર રાયડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ850970
ગોંડલ881951
જામનગર800999
જામજોધપુર900950
અમરેલી960961
હળવદ900971
લાલપુર920950
ધ્રોલ830960
ભુજ930945
પાટણ9001136
સિધ્ધપુર9501152
ડિસા9501065
મહેસાણા9261125
વિસનગર9001228
ધાનેરા10801108
હારીજ9211000
ભીલડી922960
દીયોદર9001005
દહેગામ900920
વડાલી951990
કલોલ750932
પાલનપુર9001052
કડી940891
ભાભર900978
માણસા706920
હિંમતનગર800890
કુકરવાડા940941
ગોજારીયા980981
થરા935960
વિજાપુર921945
રાધનપુર930970
પાથાવાડ9401022
બેચરાજી900910
વડગામ947970
બાવળા700906
વીરમગામ933943
આંબલિયાસણ791919
રાયડા Rayda Price 08-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment