રાયડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (29-04-2024 ના) રાયડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાયડા Rayda Price 29-04-2024

રાયડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 27-04-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના બજાર ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 991 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 942 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 965થી રૂ. 966 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1011 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 781થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 1008 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 922થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 980 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 881થી રૂ. 882 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1028 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 963 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાયડા ના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (25-04-2024 ના) રાયડાના બજાર ભાવ

ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 1030 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા.

વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 902થી રૂ. 642 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1010 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 918 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચાણસ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 922થી રૂ. 923 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડા ના બજાર ભાવ (Rayda Price 29-04-2024):

તા. 27-04-2024, શનિવારના  બજાર રાયડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ890981
ગોંડલ751951
જામનગર800991
જામજોધપુર900970
હળવદ9101101
ધ્રોલ890981
ભુજ900942
ઉંઝા965966
ડિસા9501011
વિસનગર7811230
ધાનેરા8901008
હારીજ9221000
દીયોદર900980
કલોલ881882
પાલનપુર9301028
ભાભર900971
માણસા811963
કુકરવાડા600940
ગોજારીયા800900
થરા8801030
મોડાસા850920
વિજાપુર902642
રાધનપુર9501000
પાથાવાડ9201010
બેચરાજી900918
લાખાણી900971
ચાણસ્મા922923
રાયડા Rayda Price 29-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment