તલના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (08-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સફેદ તલ Tal Price 09-05-2024

સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 08-05-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2391 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2275થી રૂ. 2730 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2711 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1660થી રૂ. 2685 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2637થી રૂ. 3128 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2616 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 2655 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2345થી રૂ. 2771 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2310થી રૂ. 2689 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2611 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2665 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2345થી રૂ. 2625 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 2602 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2226થી રૂ. 2421 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2350થી રૂ. 2530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2330થી રૂ. 2560 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2630 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2050થી રૂ. 2694 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2351થી રૂ. 2665 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1851થી રૂ. 1852 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા.

દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે  માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ  માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલ Tal Price 09-05-2024

કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 08-05-2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3176 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2930 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2851થી રૂ. 3111 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તલના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ; જાણો આજના (08-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2691 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2953થી રૂ. 3176 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 1740થી રૂ. 3032 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2914થી રૂ. 3136 સુધીના બોલાયા હતા.

.સફેદ તલ ના બજાર ભાવ (Safed Tal Price 09-05-2024):

તા. 08-05-2024, બુધવારના  બજાર સફેદ તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ23002800
ગોંડલ18002391
અમરેલી18003000
બોટાદ22752730
સાવરકુંડલા25002711
જામનગર16602685
ભાવનગર26373128
જામજોધપુર23002651
જેતપુર23002616
જસદણ12502655
વિસાવદર23452771
મહુવા23102689
જુનાગઢ22002611
રાજુલા19002665
માણાવદર24002700
બાબરા23452625
કોડીનાર22502602
ધોરાજી22262421
પોરબંદર23502530
હળવદ18502350
ઉપલેટા23302560
ભેંસાણ20002630
તળાજા20502694
પાલીતાણા23512665
ધ્રોલ21002400
વિસનગર18511852
કપડવંજ20002500
દાહોદ24002600

કાળા તલ ના બજાર ભાવ (Kala Tal Price 09-05-2024):

તા. 08-05-2024, બુધવારના  બજાર કાળા તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ27003176
અમરેલી11002930
સાવરકુંડલા28513111
ગોંડલ18002691
જસદણ20003000
ભાવનગર29533176
મહુવા17403032
વિસાવદર29143136
તલ Tal Price 09-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment