તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (16-04-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સફેદ તલ Tal Price 16-04-2024

સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15-04-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2780 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2811 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2160થી રૂ. 2735 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2617થી રૂ. 2618 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2372થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 2550 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 2536 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2601થી રૂ. 2651 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2555 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2301થી રૂ. 2401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2625થી રૂ. 2626 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2155 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલ Tal Price 16-04-2024

કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15-04-2024, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2950થી રૂ. 3184 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2930થી રૂ. 3185 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (16-04-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2966 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ તલ ના બજાર ભાવ (Safed Tal Price 16-04-2024):

તા. 15-04-2024, સોમવારના  બજાર સફેદ તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ24002780
ગોંડલ17002811
અમરેલી21602735
સાવરકુંડલા26172618
વાંકાનેર23722400
જેતપુર22502550
જસદણ15002600
વિસાવદર22502536
મહુવા26012651
જુનાગઢ20002555
રાજુલા15002600
માણાવદર25002700
ધોરાજી23012401
ભેંસાણ18002400
તળાજા26252626
ધાનેરા18002155
કપડવંજ26002650
દાહોદ24002700

કાળા તલ ના બજાર ભાવ (Kala Tal Price 16-04-2024):

તા. 15-04-2024, સોમવારના  બજાર કાળા તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ29503184
અમરેલી29303185
રાજુલા25002600
જુનાગઢ25002966
તલ Tal Price 16-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment