તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (30-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સફેદ તલ Tal Price 30-05-2024

સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29-05-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2715 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2185થી રૂ. 2830 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2340થી રૂ. 2795 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2711 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2715 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 25001થી રૂ. 3161 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2711 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2702 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2441થી રૂ. 2741 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2660 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2353થી રૂ. 2731 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2771 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2741 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2822 સુધીના બોલાયા હતા.

માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2455થી રૂ. 2615 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 2642 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 2661 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2375થી રૂ. 2535 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2706 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2352 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2411થી રૂ. 2752 સુધીના બોલાયા હતા.

જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2435થી રૂ. 2684 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2437થી રૂ. 2550 સુધીના બોલાયા હતા.

ગઢડા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2470 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2690 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2270થી રૂ. 2545 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલ Tal Price 30-05-2024

કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29-05-2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2920થી રૂ. 3193 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2950થી રૂ. 3200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3220 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (29-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2975થી રૂ. 3245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2125થી રૂ. 3042 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2550થી રૂ. 3091 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2151થી રૂ. 3041 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2950થી રૂ. 3171 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2851થી રૂ. 3334 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2640થી રૂ. 2990 સુધીના બોલાયા હતા. વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2755થી રૂ. 3181 સુધીના બોલાયા હતા.

.સફેદ તલ ના બજાર ભાવ (Safed Tal Price 30-05-2024):

તા. 29-05-2024, બુધવારના  બજાર સફેદ તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ24002715
અમરેલી21852830
બોટાદ23402795
સાવરકુંડલા25002711
જામનગર25002715
ભાવનગર250013161
જામજોધપુર22002711
વાંકાનેર21002702
જેતપુર24412741
જસદણ21002660
વિસાવદર23532731
મહુવા20002771
જુનાગઢ23002741
મોરબી22002700
રાજુલા21002822
માણાવદર24002600
બાબરા24552615
કોડીનાર22502642
ધોરાજી22502661
પોરબંદર23752535
હળવદ22002706
ઉપલેટા21002620
ભેંસાણ20002352
તળાજા24112752
જામખંભાળિયા25002700
પાલીતાણા24352684
દશાડાપાટડી24372550
ગઢડા23002470
ધ્રોલ22002690
લાલપુર22702545
વિસનગર22502251
મોડાસા22002600
કડી24402650
કપડવંજ25002700
વીરમગામ24972616
દાહોદ24002600

કાળા તલ ના બજાર ભાવ (Kala Tal Price 30-05-2024):

તા. 29-05-2024, બુધવારના  બજાર કાળા તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ29203193
અમરેલી29503200
સાવરકુંડલા30003220
બોટાદ29753245
રાજુલા21253042
જુનાગઢ25503091
જામજોધપુર21513041
તળાજા29503171
જસદણ13002800
ભાવનગર27003251
મહુવા28513334
બાબરા26402990
વિસાવદર27553181
તલ Tal Price 30-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment