આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (03/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 03/01/2024 Gondal Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (03/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 03/01/2024 Gondal Apmc Rate

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 03/02/2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 406થી રૂ. 586 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 702 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1416 સુધીના બોલાયા હતા.

સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4301થી રૂ. 6101 સુધીના બોલાયા હતા.

ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 3051 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1461 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 2491થી રૂ. 4381 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 71થી રૂ. 471 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1821 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 1981 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજગરોના બજાર ભાવ રૂ. 1621થી રૂ. 1621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1291 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 4001 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1486 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1611 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 201થી રૂ. 331 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 491 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 561 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1951 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 3051 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 906 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 3281થી રૂ. 3281 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Today 03/01/2024 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં લોકવન 406 586
ઘઉં ટુકડા 510 702
મગફળી જીણી 911 1416
સિંગ ફાડીયા 1050 1651
એરંડા / એરંડી 1000 1131
જીરૂ 4301 6101
ક્લંજી 1600 3051
ધાણા 1001 1461
લસણ સુકું 2491 4381
ડુંગળી લાલ 71 471
અડદ 1111 1821
મઠ 1051 1051
તુવેર 1201 1981
રાજગરો 1621 1621
રાય 1001 1291
મેથી 751 1161
મરચા 1001 4001
મગફળી જાડી 851 1486
ધાણી 1101 1611
ડુંગળી સફેદ 201 331
બાજરો 441 491
જુવાર 551 981
મકાઇ 421 561
મગ 1251 1951
ચણા 1000 1071
વાલ 1041 1501
ચોળા / ચોળી 1061 3051
સોયાબીન 801 906
રજકાનું બી 3281 3281
ગોગળી 400 1100

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment