આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 04/01/2024 Gondal Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 04/01/2024 Gondal Apmc Rate

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 04/02/2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 665 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1441 સુધીના બોલાયા હતા.

સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 1021થી રૂ. 1681 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 1071થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4801થી રૂ. 6301 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 71થી રૂ. 421 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1361થી રૂ. 1801 સુધીના બોલાયા હતા.

મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1171થી રૂ. 1971 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજગરોના બજાર ભાવ રૂ. 1741થી રૂ. 1741 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 731થી રૂ. 941 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1331થી રૂ. 1331 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1461 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1676 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1581 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 201થી રૂ. 321 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 191થી રૂ. 365 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 621થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા.

મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 301થી રૂ. 491 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1881 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1066 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1871 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 2251 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા.

રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 3451થી રૂ. 3451 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કળથીના બજાર ભાવ રૂ. 2051થી રૂ. 2051 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 931 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Today 04/01/2024 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં લોકવન 401 570
ઘઉં ટુકડા 510 665
મગફળી જીણી 911 1441
સિંગ ફાડીયા 1021 1681
એરંડા / એરંડી 1071 1141
જીરૂ 4801 6301
ધાણા 1001 1551
ડુંગળી લાલ 71 421
અડદ 1361 1801
મઠ 1081 1101
તુવેર 1171 1971
રાજગરો 1741 1741
રાયડો 731 941
રાય 1331 1331
મેથી 1001 1071
મગફળી જાડી 851 1461
સફેદ ચણા 1000 1676
ધાણી 1101 1581
ડુંગળી સફેદ 201 321
બાજરો 191 365
જુવાર 621 921
મકાઇ 301 491
મગ 1251 1881
ચણા 911 1066
વાલ 1100 1871
ચોળા / ચોળી 851 2251
સોયાબીન 801 901
રજકાનું બી 3451 3451
કળથી 2051 2051
ગોગળી 900 1051
વટાણા 800 931

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment