ઘઉંના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (04/03/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ

WhatsApp Group Join Now

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02/03/2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 478થી રૂ. 524 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 412થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 330થી રૂ. 480 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 662 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 421 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 413થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 574 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 554 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 513 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 469થી રૂ. 559 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 594 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 412થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 480 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 485 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 465થી રૂ. 493 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 519 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 435થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા.

ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 439થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 563 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 471 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 478 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 452 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 513 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 548 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02/03/2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 496થી રૂ. 595 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 679 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 521થી રૂ. 722 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 574 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 465થી રૂ. 596 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 516 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 04/03/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 635 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલાના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 384થી રૂ. 586 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 477થી રૂ. 531 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વવસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 443થી રૂ. 507 સુધીના બોલાયા હતા.

ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 04/03/2024 Wheat Apmc Rate) :

તા. 02/03/2024, શનિવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ478524
અમરેલી412543
જામનગર400551
સાવરકુંડલા410540
જેતપુર440551
જસદણ330480
બોટાદ450662
પોરબંદર390421
વિસાવદર413525
મહુવા380574
વાંકાનેર480554
જુનાગઢ400571
જામજોધપુર400513
ભાવનગર469559
મોરબી450594
રાજુલા412606
જામખંભાળિયા420480
ઉપલેટા440485
ધોરાજી465493
કોડીનાર441519
બાબરા435565
ધારી439500
ભેંસાણ411500
ઇડર460563
પાટણ430471
હારીજ425478
ડિસા451452
વિસનગર411513
રાધનપુર450540
માણસા400548
થરા420454
મોડાસા441559
કડી440550
પાલનપુર461534
મહેસાણા440531
ખંભાત455630
હિંમતનગર480664
વિજાપુર440520
કુકરવાડા430566
ધાનેરા433480
ધનસૂરા450550
સિધ્ધપુર454484
તલોદ450545
ગોજારીયા440520
ભીલડી460461
દીયોદર450550
વડાલી480567
કલોલ470530
બેચરાજી433452
ખેડબ્રહ્મા470520
સાણંદ483581
તારાપુર430533
કપડવંજ400450
બાવળા450483
વીરમગામ452474
સતલાસણા440561
ઇકબાલગઢ450521
પ્રાંતિજ450500
સલાલ430490
જેતલપુર421477
દાહોદ510524

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 04/03/2024 Wheat Apmc Rate) :

તા. 02/03/2024, શનિવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ496595
અમરેલી400679
જેતપુર521722
મહુવા380574
કોડીનાર465596
પોરબંદર485516
કાલાવડ430635
જુનાગઢ420570
સાવરકુંડલા425571
તળાજા384586
ખંભાત455630
દહેગામ477531
જસદણ350520
વાંકાનેર490550
વવસાવદર443507
ખેડબ્રહ્મા500530
બાવળા485621
દાહોદ520590
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment