આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (08/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 08/01/2024 Gondal Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (08/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 08/01/2024 Gondal Apmc Rate

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 08/01/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1466 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 622 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 724 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1456 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1721 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 1086થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3401થી રૂ. 6301 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 3201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1311થી રૂ. 1311 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1451 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 2801થી રૂ. 4091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 71થી રૂ. 381 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1811 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1011થી રૂ. 1041 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1181થી રૂ. 1991 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1341થી રૂ. 1341 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 881થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1761થી રૂ. 1761 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 641થી રૂ. 641 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 4251 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 1441 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2026 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 3171 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 201થી રૂ. 281 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 561 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 331થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1831 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 1941 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1851થી રૂ. 3031 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1311 સુધીના બોલાયા હતા. વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 981થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Today 08/01/2024 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં લોકવન 410 591
ઘઉં ટુકડા 525 722
મગફળી જીણી 911 1426
સિંગ ફાડીયા 1051 1751
એરંડા / એરંડી 1096 1141
જીરૂ 4076 6626
ધાણા 800 1501
અડદ 1221 1810
મઠ 1031 1041
તુવેર 1281 1941
રાયડો 931 931
રાય 1181 1181
મેથી 1091 1091
સુરજમુખી 581 581
મગફળી જાડી 821 1451
સફેદ ચણા 1100 2251
ધાણી 976 1571
ડુંગળી સફેદ 211 291
બાજરો 411 481
જુવાર 300 931
મકાઇ 201 471
મગ 1491 1851
ચણા 726 1106
વાલ 841 1891
ચોળા / ચોળી 991 2091
સોયાબીન 801 896
રજકાનું બી 2091 3191
ગોગળી 400 1211

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment