આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (10/02/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 10/02/2024 Gondal Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (10/02/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 10/02/2024 Gondal Apmc Rate

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 10/02/2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1431 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 582 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 664 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1266 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1511 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 976થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ લાલના બજાર ભાવ રૂ. 2821થી રૂ. 3200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 5001થી રૂ. 6421 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1576થી રૂ. 3331 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1461 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 3991થી રૂ. 8641 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 61થી રૂ. 256 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1501થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1061 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2051 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજગરોના બજાર ભાવ રૂ. 1011થી રૂ. 1011 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 961 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1221થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 4001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 721થી રૂ. 1316 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ નવા ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા.

નવી ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 3401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે નવું જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 7151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ નવું લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1361થી રૂ. 6031 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1311થી રૂ. 2381 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1471 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 201થી રૂ. 246 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 361થી રૂ. 471 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 571થી રૂ. 811 સુધીના બોલાયા હતા.

મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 471 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 1941 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1271 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 2091 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 576થી રૂ. 3376 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા. અજમાંના બજાર ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 721થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Today 10/02/2024 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1001 1431
ઘઉં લોકવન 450 582
ઘઉં ટુકડા 510 664
મગફળી જીણી 801 1266
સિંગ ફાડીયા 1100 1511
એરંડા / એરંડી 976 1121
તલ લાલ 2821 3200
જીરૂ 5001 6421
ક્લંજી 1576 3331
ધાણા 801 1461
લસણ સુકું 3991 8641
ડુંગળી લાલ 61 256
અડદ 1501 1851
મઠ 1051 1061
તુવેર 1200 2051
રાજગરો 1011 1011
રાયડો 901 961
મેથી 1221 1221
મરચા 901 4001
મગફળી જાડી 721 1316
નવા ધાણા 901 2201
નવી ધાણી 1001 3401
નવું જીરૂ 5500 7151
નવું લસણ 1361 6031
સફેદ ચણા 1311 2381
તલ – તલી 2000 3091
ધાણી 901 1471
ડુંગળી સફેદ 201 246
બાજરો 361 471
જુવાર 571 811
મકાઇ 451 471
મગ 1201 1941
ચણા 1001 1271
વાલ 481 2091
ચોળા / ચોળી 576 3376
સોયાબીન 751 871
અજમાં 2001 2001
ગોગળી 721 1051

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment