આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11/03/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva APMC Market Yard) ના તા. 11/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ શંકરના બજાર ભાવ રૂ. 1196થી રૂ. 1540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શીંગ નં.૩૨ના બજાર ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શીંગ નં.૩૯ના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જી-૩૨ના બજાર ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1351 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 1128 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 878 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 622 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 351થી રૂ. 638 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 351થી રૂ. 351 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1672 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1293થી રૂ. 2060 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 838 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1448 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા નં.3ના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1083 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2099થી રૂ. 2476 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2151થી રૂ. 2536 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 1860 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 5145 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 125થી રૂ. 403 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 211થી રૂ. 277 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ નાળિયેર (100 નંગ)ના બજાર ભાવ રૂ. 471થી રૂ. 1652 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 11/03/2024 Mahuva Apmc Rate):

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડ Mahuva APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ શંકર11961540
શીંગ નં.૩૨11051231
શીંગ નં.૩૯10401126
મગફળી જી-૩૨10901351
એરંડા4011128
જુવાર350878
બાજરી401622
ઘઉં ટુકડા351638
મકાઈ351351
અડદ8011672
મગ12932060
સોયાબીન820838
ચણા દેશી9701448
ચણા નં.36001083
તલ20992476
તલ કાળા21512536
તુવેર4401860
જીરૂ3,8005,145
ડુંગળી125403
ડુંગળી સફેદ211277
નાળિયેર (100 નંગ)4711652
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment