આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (12/02/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 12/02/2024 Gondal Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (12/02/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 12/02/2024 Gondal Apmc Rate

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 12/02/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1451 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 721 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1521 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ લાલના બજાર ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 3700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 5001થી રૂ. 6876 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2251થી રૂ. 3311 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1441 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 6000થી રૂ. 8741 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 61થી રૂ. 261 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1076થી રૂ. 1801 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1011થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 1991 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 961 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1261થી રૂ. 1271 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 861થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 3751 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 711થી રૂ. 1361 સુધીના બોલાયા હતા.

નવા ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 2076 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે નવી ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 3901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ નવું લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1801થી રૂ. 6001 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1276થી રૂ. 2191 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 3191 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 201થી રૂ. 241 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 331થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 841 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1431થી રૂ. 1861 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1421 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 1451 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 2826થી રૂ. 2826 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 2201થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કળથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 700 સુધીના બોલાયા હતા. ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 611થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Today 12/02/2024 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1001 1451
ઘઉં લોકવન 400 581
ઘઉં ટુકડા 510 721
મગફળી જીણી 811 1241
સિંગ ફાડીયા 901 1521
એરંડા / એરંડી 951 1131
તલ લાલ 3700 3700
જીરૂ 5001 6876
ક્લંજી 2251 3311
ધાણા 801 1441
લસણ સુકું 6000 8741
ડુંગળી લાલ 61 261
અડદ 1076 1801
મઠ 1011 1051
તુવેર 1201 1991
રાયડો 811 961
રાય 1261 1271
મેથી 1001 1181
સુરજમુખી 861 861
મરચા 901 3751
મગફળી જાડી 711 1361
નવા ધાણા 901 2076
નવી ધાણી 1001 3901
નવું લસણ 1801 6001
સફેદ ચણા 1276 2191
તલ – તલી 2300 3191
ડુંગળી સફેદ 201 241
બાજરો 331 511
જુવાર 651 841
મગ 1431 1861
ચણા 1051 1421
વાલ 481 1451
ચોળા / ચોળી 2826 2826
સોયાબીન 750 881
રજકાનું બી 2201 2201
કળથી 700 700
ગોગળી 751 1091
વટાણા 611 611

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment