એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 12/03/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 11/03/2024,સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1149 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 116 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 116 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1102 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 1128 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1048થી રૂ. 1102 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 116 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1154 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1086થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1109 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અંજારના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1178 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા.

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માંડલના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા.

ડીસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1131થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1165થી રૂ. 1185 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1186 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1141થી રૂ. 1167 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1183 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1116થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોજારીયાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 12/03/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1185 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1184 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1169 સુધીના બોલાયા હતા.

તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1152 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1162થી રૂ. 1184 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા.

ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1145થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1176 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1155થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1177 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1157 સુધીના બોલાયા હતા.

કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધનસૂરાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1158 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ (Today 12/03/2024 Eranda Apmc Rate) :

તા. 11/03/2024,સોમવારના એરંડાના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ11001149
ગોંડલ6511171
જામનગર1050116
સાવરકુડલા10501102
જામજોધપુર10501131
જેતપુર10701096
ઉપલેટા11251161
વિસાવદર9511071
ધોરાજી10811121
મહુવા4011128
અમરેલી10481102
કોડીનાર1000116
તળાજા8301126
હળવદ11001154
ભાવનગર10861120
જસદણ9501100
બોટાદ10701086
વાંકાનેર10811109
મોરબી10851086
ભચાઉ11251151
અંજાર10751178
ભુજ11201150
રાજુલા850851
લાલપુર9701050
દશાડાપાટડી11201126
ધ્રોલ11001120
માંડલ11251131
ડીસા11311160
ભાભર11651185
પાટણ11251186
ધાનેરા11411167
મહેસાણા10611175
વિજાપુર10851183
હારીજ11211180
માણસા11161171
ગોજારીયા11201161
કડી11151185
વિસનગર11211184
પાલનપુર11111169
તલોદ11111152
થરા11621184
દહેગામ11211141
ભીલડી11451170
દીયોદર11251176
વડાલી11001161
કલોલ11551175
સિધ્ધપુર11101177
હિંમતનગર11101157
કુકરવાડા11151180
મોડાસા11151135
ધનસૂરા11001140
ઇડર11011145
પાથાવાડ11201156
બેચરાજી11401158
વડગામ11351157
ખેડબ્રહ્મા11301140
કપડવંજ11101125
વીરમગામ11261148
થરાદ11331190
રાસળ11001160
બાવળા11391157
સાણંદ11241135
રાધનપુર11501182
આંબલિયાસણ11311151
ઇકબાલગઢ11351148
શિહોરી11251190
ઉનાવા11301170
લાખાણી11451169
પ્રાંતિજ11201160
સમી11451161
વારાહી11301161
ચાણસ્મા11101171
દાહોદ10601080
WhatsApp Group Join Now

2 thoughts on “એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 12/03/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ”

Leave a Comment