આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (12/03/2024) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 12/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1695 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 558 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1850 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1990 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1525 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1295 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1430 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 945 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 2160 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 5205 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2150થી રૂ. 4000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 5005 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 70થી રૂ. 300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. રાજમાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1655 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 12/03/2024 Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12301695
બાજરો300400
ઘઉં400558
મગ12001850
અડદ10001700
તુવેર15001990
વાલ10001525
મેથી10001295
ચણા10001430
મગફળી જીણી9001155
મગફળી જાડી9501215
એરંડા9001121
રાયડો800945
રાઈ11001340
લસણ9502160
જીરૂ3,0005,205
અજમો21504000
ધાણા12001900
મરચા સૂકા10005005
ડુંગળી70300
વટાણા7001200
રાજમા10001655
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment