આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13/03/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 13/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1601 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 591 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 456થી રૂ. 771 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1271 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1541 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 626થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3501થી રૂ. 5226 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 3801 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 4301 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 2501 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 71થી રૂ. 391 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1731થી રૂ. 1781 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2041 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 626થી રૂ. 1331 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 2551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 731થી રૂ. 1346 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2101 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 3201 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 202થી રૂ. 240 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 371થી રૂ. 391 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 471થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1031થી રૂ. 1911 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 1551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1176થી રૂ. 1176 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1281 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 13/03/2024 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011601
ઘઉં લોકવન450591
ઘઉં ટુકડા456771
મગફળી જીણી8011271
સિંગ ફાડીયા8511541
એરંડા / એરંડી6261171
જીરૂ35015226
ક્લંજી15003801
વરીયાળી10511051
ધાણા10512301
મરચા સૂકા પટ્ટો8014301
લસણ સુકું9012501
ડુંગળી લાલ71391
અડદ17311781
તુવેર10012041
રાયડો700921
રાય11001100
મેથી6261331
મરચા7512551
મગફળી જાડી7311346
સફેદ ચણા11012101
ધાણી11513201
ડુંગળી સફેદ202240
બાજરો371391
જુવાર471901
મગ10311911
ચણા10011141
વાલ4811551
વાલ પાપડી5111851
ચોળા / ચોળી11761176
સોયાબીન600891
ગોગળી8011281
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment