આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13/03/2024) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 13/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1296 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1325થી રૂ. 1621 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 5100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2031 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2051થી રૂ. 2441 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2501થી રૂ. 2891 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2601 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 548 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 371 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1401થી રૂ. 1761 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2061 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 1836 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગુવારના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 976 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1470 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા. કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2601થી રૂ. 3411 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 13/03/2024 Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ Jamjodhpur APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001221
મગફળી જાડી9001296
કપાસ13251621
જીરૂ46005,100
એરંડા10801141
તુવેર15002031
તલ20512441
તલ કાળા25012891
ધાણા10011751
ધાણી11012601
ઘઉં400548
બાજરો300371
મગ14011761
ચણા10001111
કાબુલી ચણા11002061
અડદ11511836
ગુવાર801901
રાયડો851976
વાલ10011470
મેથી10011231
સોયાબીન800866
કલંજી26013411
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment