આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13/03/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 13/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 360થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 531 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 424થી રૂ. 925 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજગરોના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1322 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1505 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1256 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 955થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 3555 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 125થી રૂ. 125 સુધીના બોલાયા હતા. સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 839 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 13/03/2024 Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડ Jasdan APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ14501620
ઘઉં ટુકડા360600
ઘઉં350531
બાજરો300400
જુવાર424925
મકાઈ400400
મગ10001600
ચણા10601116
વાલ10001600
અડદ13001300
ચોળા9501100
તુવેર11001900
રાજગરો12001200
મગફળી જાડી10001322
સીંગદાણા12001505
એરંડા9001116
તલ11002200
રાઈ9001256
મેથી9551100
જીરું40005,050
ધાણા10001900
મરચા સૂકા10003555
લસણ11001100
ડુંગળી125125
સોયાબીન700839
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment