મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (14/03/2024 ના) મગફળીના બજારભાવ

WhatsApp Group Join Now

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 13/03/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1015થી રૂ. 1315 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1316 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1112થી રૂ. 1271 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 731થી રૂ. 1346 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1272 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1296 સુધીના બોલાયા હતા.

માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1365થી રૂ. 1366 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 785થી રૂ. 1301 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1222 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

જીણી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 13/03/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1072થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1335 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 874થી રૂ. 1222 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1322 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1072થી રૂ. 1312 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1271 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1253 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 861થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1066 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ડુંગળીના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (14/03/2024) ડુંગળીના બજાર ભાવ

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1201 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1054 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીનાભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાિળયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1313 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1415 સુધીના બોલાયા હતા.

જાડી મગફળીના બજાર ભાવ (Today 14/03/2024 Peanuts Apmc Rate) :

તા. 13/03/2024, બુધવારના બજાર જાડી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10151315
અમરેલી7501316
કોડીનાર11121271
સાવરકુંડલા9601241
જેતપુર9011221
પોરબંદર9001195
વિસાવદર9501200
મહુવા10751321
ગોંડલ7311346
કાલાવડ9001225
જુનાગઢ10001272
જામજોપુર9001296
માણાવદર13651366
તળાજા7851301
હળવદ10001222
જામનગર10001215
ભેસાણ8001125
દાહોદ12001400

જીણી મગફળીના બજાર ભાવ (Today 14/02/2024 Peanuts Apmc Rate) :

તા. 13/03/2024, બુધવારના બજાર જીણી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10201235
અમરેલી10721216
કોડીનાર12301335
સાવરકુંડલા8741222
જસદણ10001322
મહુવા10721312
ગોંડલ8011271
કાલાવડ10501175
જામજોપુર9001221
ઉપલેટા10001253
ધોરાજી8611181
વાંકાનેર10651066
જેતપુર8501201
રાજુલા7501054
મોરબી10001126
જામનગર9501200
બાબરા11701200
ખંભાિળયા9001313
ધ્રોલ9901240
હિંમતનગર11001415
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (14/03/2024 ના) મગફળીના બજારભાવ”

Leave a Comment