આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (14/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 14/12/2023 Gondal Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (14/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 14/12/2023 Gondal Apmc Rate

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 13/12/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1426 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 512થી રૂ. 612 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 700 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1381 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1711 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4301થી રૂ. 7776 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1571 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 1991થી રૂ. 3631 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1841 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 471થી રૂ. 2211 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 371થી રૂ. 1371 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 1461 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 3231 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1631 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 191થી રૂ. 451 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 481 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 541થી રૂ. 811 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1961 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1006થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1361થી રૂ. 3350 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 200થી રૂ. 2971 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 961 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

કળથીના બજાર ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 541થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Today 14/12/2023 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1000 1426
ઘઉં લોકવન 512 612
ઘઉં ટુકડા 520 700
મગફળી જીણી 911 1381
સિંગ ફાડીયા 1051 1711
એરંડા / એરંડી 701 1136
જીરૂ 4301 7776
ધાણા 1000 1571
લસણ સુકું 1991 3631
અડદ 801 1841
તુવેર 471 2211
મેથી 371 1371
મગફળી જાડી 811 1461
સફેદ ચણા 1000 2151
તલ – તલી 2400 3231
ધાણી 1100 1631
ડુંગળી સફેદ 191 451
બાજરો 481 481
જુવાર 541 811
મગ 800 1961
ચણા 1006 1236
વાલ 1361 3350
ચોળા / ચોળી 200 2971
સોયાબીન 811 961
કળથી 2001 2001
ગોગળી 700 1091
વટાણા 541 541

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment