આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 16/01/2024 Jasdan Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 16/01/2024 Jasdan Apmc Rate

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 16/01/2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1430 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 465થી રૂ. 625 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 505 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 851 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 430 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 1085 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા.

ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1380 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1055 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 835થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. કળથીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Today 16/01/2024 Jasdan Apmc Rate) :

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1100 1430
ઘઉં ટુકડા 465 625
બાજરો 400 505
જુવાર 400 851
મકાઈ 430 430
ઘઉં લોકવન 450 570
ચણા 860 1085
વાલ 1100 2400
અડદ 1500 1500
ચોળા 1600 2450
તુવેર 1070 1751
મગફળી જાડી 1150 1380
સીંગદાણા 1300 1501
ઘઉં લોકવન
એરંડા 900 900
તલ કાળા
તલ 1550 2851
મેથી 700 1055
જીરું 4500 5750
ધાણા 1300 1300
મરચા સૂકા 1300 2000
લસણ 2500 3500
રજકાનું બી 3000 3000
સોયાબીન 835 881
કળથી 2000 2000

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment