આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16/03/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 16/03/2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 478થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 495થી રૂ. 644 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 480 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 385થી રૂ. 425 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1560થી રૂ. 2010 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1880 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1326થી રૂ. 1866 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1535 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1092થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1630થી રૂ. 1725 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1308 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અળશીના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા.

તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2376થી રૂ. 2610 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 3180થી રૂ. 3180 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1485થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 869થી રૂ. 883 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1615 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2866થી રૂ. 3100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 3400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1240થી રૂ. 2002 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂ વાયદામાં ઘટાડાને લાગી બ્રેક; જાણો આજના (તા. 16/03/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 4900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1290 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1320 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3660 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 945 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગુવારનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 16/03/2024 Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.14501620
ઘઉં લોકવન478541
ઘઉં ટુકડા495644
જુવાર સફેદ850940
જુવાર લાલ11001240
જુવાર પીળી440480
બાજરી385425
તુવેર15602010
ચણા પીળા10001135
અડદ13001880
મગ13261866
વાલ દેશી8001535
વાલ પાપડી15501900
વટાણા10921500
સીંગદાણા16301725
મગફળી જાડી10501308
મગફળી જીણી10451225
અળશી850850
તલી23762610
એરંડા10901140
અજમો31803180
સુવા14851700
સોયાબીન869883
સીંગફાડા11801615
કાળા તલ28663100
લસણ11502250
ધાણા14001950
મરચા સુકા11003400
ધાણી15502500
વરીયાળી12402002
જીરૂ4,4004,900
રાય11801,290
મેથી10001320
કલોંજી28003660
રાયડો880945
ગુવારનું બી900940
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16/03/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ”

Leave a Comment