આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (17/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 17/01/2024 Gondal Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (17/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 17/01/2024 Gondal Apmc Rate

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 17/01/2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1461 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 624 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 521થી રૂ. 722 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1356 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3401થી રૂ. 5971 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2401થી રૂ. 3331 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1471 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 1841થી રૂ. 3591 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 61થી રૂ. 351 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1401થી રૂ. 1801 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1401થી રૂ. 2041 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 611થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1261થી રૂ. 1261 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 961થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા.

કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 1201 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 4301 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1421 સુધીના બોલાયા હતા.

નવા ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1751થી રૂ. 2501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1291 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 3121 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1531 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 221થી રૂ. 286 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 361થી રૂ. 461 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 731થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 441 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1481થી રૂ. 1921 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1301થી રૂ. 2491 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 3101 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 906 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 941થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1001 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Today 17/01/2024 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1000 1461
ઘઉં લોકવન 510 624
ઘઉં ટુકડા 521 722
મગફળી જીણી 850 1356
સિંગ ફાડીયા 900 1701
એરંડા / એરંડી 1001 1136
જીરૂ 3401 5971
ક્લંજી 2401 3331
વરીયાળી 1101 1101
ધાણા 1000 1471
લસણ સુકું 1841 3591
ડુંગળી લાલ 61 351
અડદ 1401 1801
મઠ 1041 1081
તુવેર 1401 2041
રાયડો 611 951
રાય 1261 1261
મેથી 961 1191
કાંગ 1201 1201
મરચા 1001 4301
મગફળી જાડી 801 1421
નવા ધાણા 1751 2501
સફેદ ચણા 900 1291
તલ – તલી 2300 3121
ધાણી 1100 1531
ડુંગળી સફેદ 221 286
બાજરો 361 461
જુવાર 731 921
મકાઇ 441 441
મગ 1481 1921
ચણા 800 1136
વાલ 1301 2491
ચોળા / ચોળી 1251 3101
સોયાબીન 821 906
ગોગળી 941 1171
વટાણા 1001 1001

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment