એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 18/03/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 16/03/2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 676થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1137 સુધીના બોલાયા હતા.”

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1152 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1016થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1132થી રૂ. 1133 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1167 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1128થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1093 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1083થી રૂ. 1084 સુધીના બોલાયા હતા.

ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1167 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1173 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1071થી રૂ. 1072 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા.

ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1145થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1194 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1196 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1182 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1126થી રૂ. 1184 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1207 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1174 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1206 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1192 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1184 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 18/03/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1148થી રૂ. 1177 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1202 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા.

ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1177 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1185 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1177 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1156થી રૂ. 1182 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1185 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા.

કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1186 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1164 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1179 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1173 સુધીના બોલાયા હતા.

વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1156થી રૂ. 1184 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1141થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ (Today 18/03/2024 Eranda Apmc Rate):

તા. 16/03/2024, શનિવારના બજાર એરંડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10901140
ગોંડલ6761181
જુનાગઢ10001137
જામનગર10251152
જામજોધપુર10161146
જેતપુર10801130
ઉપલેટા11001156
વિસાવદર10001106
ધોરાજી11111121
અમરેલી11001130
કોડીનાર11151145
તળાજા11321133
હળવદ11001167
ભાવનગર11281150
જસદણ9001075
બોટાદ10501090
વાંકાનેર10751093
મોરબી10831084
ભચાઉ11251167
અંજાર11001173
ભુજ11401150
લાલપુર10711072
દશાડાપાટડી11401145
ધ્રોલ9901106
ડિસા11451180
ભાભર11601194
પાટણ11301196
ધાનેરા11401182
મહેસાણા11261184
વિજાપુર11301207
હારીજ11211195
માણસા11201191
ગોજારીયા11401174
કડી11301206
વિસનગર11111192
પાલનપુર11401184
તલોદ11481177
થરા11801202
દહેગામ11401151
ભીલડી11601177
દીયોદર11301185
વડાલી11301177
કલોલ11561182
સિધ્ધપુર11111185
હિંમતનગર750900
કુકરવાડા11401186
મોડાસા11401155
ધનસૂરા11301164
ઇડર11401179
પાથાવાડ11001175
બેચરાજી11401173
વડગામ11561184
ખેડબ્રહ્મા11501171
વીરમગામ11411160
થરાદ11301191
રાસળ11301150
બાવળા11521185
સાણંદ11221147
રાધનપુર11651196
આંબલિયાસણ11451167
સતલાસણા11401172
ઇકબાલગઢ11551166
વશહોરી11501197
ઉનાવા11111191
લાખાણી11551189
પ્રાંતિજ11401180
સમી11601180
વારાહી11451165
ચાણસમા11301182
દાહોદ10601080
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 18/03/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ”

Leave a Comment