આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 18/12/2023 Gondal Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 18/12/2023 Gondal Apmc Rate

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 16/12/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1486 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 686 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1416 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1721 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 5901થી રૂ. 8126 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 3151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1571 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 1991થી રૂ. 3621 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 71થી રૂ. 491 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1831 સુધીના બોલાયા હતા.

મઠના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 571થી રૂ. 2241 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 931થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1331થી રૂ. 1331 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 1301થી રૂ. 4801 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1456 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1126થી રૂ. 2351 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 3300 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1641 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 180થી રૂ. 371 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 381થી રૂ. 481 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 531થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1821 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1431થી રૂ. 2871 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 936 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કળથીના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા. વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1451 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Today 18/12/2023 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1001 1486
ઘઉં લોકવન 400 590
ઘઉં ટુકડા 490 686
મગફળી જીણી 911 1416
સિંગ ફાડીયા 801 1721
એરંડા / એરંડી 701 1106
જીરૂ 5901 8126
ક્લંજી 1300 3151
ધાણા 1000 1571
લસણ સુકું 1991 3621
ડુંગળી લાલ 71 491
અડદ 800 1831
મઠ 700 1131
તુવેર 571 2241
રાયડો 931 951
રાય 1331 1331
મેથી 500 1111
મરચા 1301 4801
મગફળી જાડી 801 1456
સફેદ ચણા 1126 2351
તલ – તલી 2200 3300
ધાણી 1100 1641
ડુંગળી સફેદ 180 371
બાજરો 381 481
જુવાર 531 1121
મકાઇ 551 551
મગ 800 1821
ચણા 951 1221
વાલ 1000 2201
ચોળા / ચોળી 1431 2871
સોયાબીન 801 936
કળથી 1101 1101
ગોગળી 750 1251
વટાણા 700 1451

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment