આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (19/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 19/12/2023 Jasdan Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (19/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 19/12/2023 Jasdan Apmc Rate

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 19/12/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1430 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 605 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 556 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1819 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મઠના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજગરોના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1450 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3111 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 2960 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 6300થી રૂ. 7900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3200 સુધીના બોલાયા હતા. સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Today 19/12/2023 Jasdan Apmc Rate) :

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1180 1430
ઘઉં ટુકડા 450 605
ઘઉં 430 575
બાજરો 350 556
જુવાર 600 1070
મકાઈ 350 500
મગ 1200 1800
ચણા 900 1160
વાલ 1000 1600
અડદ 1050 1819
ચોળા 1500 2700
મઠ 500 1000
તુવેર 1060 2000
રાજગરો 1200 1200
મગફળી જાડી 1180 1450
સીંગદાણા 1200 1500
સીંગફાડા 1350 1350
એરંડા 900 1070
તલ કાળા 2500 3111
તલ 1450 2960
રાઈ 900 1200
મેથી 550 1100
જીરું 6300 7,900
ધાણા 1000 1400
મરચા સૂકા 1200 2550
લસણ 2000 2700
રજકાનું બી 2500 3200
સોયાબીન 870 920

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment