આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 20/01/2024 Jasdan Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 20/01/2024 Jasdan Apmc Rate

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 20/01/2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના પાકનું નામના બજાર ભાવ રૂ. નીચો ભાવથી રૂ. ઉંચો ભાવ સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1425 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 465થી રૂ. 641 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1057 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 3300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1940 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1059 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2850 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 2050થી રૂ. 2780 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 955 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Today 20/01/2024 Jasdan Apmc Rate) :

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1100 1425
ઘઉં ટુકડા 465 641
ઘઉં 450 580
બાજરો 400 525
જુવાર 450 900
મગ 1300 2000
ચણા 800 1057
વાલ 1500 2300
અડદ 1300 1800
ચોળા 1550 3300
તુવેર 1050 1940
મગફળી જાડી 1000 1280
સીંગદાણા 1100 1500
એરંડા 900 1059
તલ કાળા 2000 2850
તલ 2050 2780
રાઈ 800 1100
મેથી 1100 1100
જીરું 4100 5,600
ધાણા 800 955
મરચા સૂકા 1000 2250
લસણ 2700 2700
સોયાબીન 800 870

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment