આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (23/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 23/01/2024 Gondal Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (23/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 23/01/2024 Gondal Apmc Rate

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 23/01/2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1426 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 530થી રૂ. 612 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 658 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1451 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 1086થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3251થી રૂ. 6251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3351 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1431 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1821 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1021થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2081 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 911 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1291થી રૂ. 1291 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 3501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 1401 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ નવા ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1376થી રૂ. 1951 સુધીના બોલાયા હતા.

નવી ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1301થી રૂ. 2801 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે નવું જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 6201થી રૂ. 7162 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1071થી રૂ. 2451 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2301થી રૂ. 3131 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1471 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 191થી રૂ. 261 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 481 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 73થી રૂ. 731 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1131થી રૂ. 1921 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 961થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 991થી રૂ. 2761 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 861થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1371 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Today 23/01/2024 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1111 1426
ઘઉં લોકવન 530 612
ઘઉં ટુકડા 490 658
મગફળી જીણી 800 1451
સિંગ ફાડીયા 1000 1701
એરંડા / એરંડી 1086 1141
જીરૂ 3251 6251
ક્લંજી 2500 3351
ધાણા 951 1431
અડદ 1251 1821
મઠ 1021 1051
તુવેર 1300 2081
રાયડો 911 911
રાય 1291 1291
સુરજમુખી 551 551
મરચા 801 3501
મગફળી જાડી 751 1401
નવા ધાણા 1376 1951
નવી ધાણી 1301 2801
નવું જીરૂ 6201 7162
સફેદ ચણા 1071 2451
તલ – તલી 2301 3131
ધાણી 1001 1471
ડુંગળી સફેદ 191 261
બાજરો 411 481
જુવાર 73 731
મકાઇ 481 551
મગ 1131 1921
ચણા 961 1101
વાલ 991 2761
સોયાબીન 801 901
ગોગળી 861 1111
વટાણા 1001 1371

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment