આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (23/02/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 23/02/2024 Gondal Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (23/02/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 23/02/2024 Gondal Apmc Rate

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 23/02/2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 676 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1266 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1671 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3301થી રૂ. 6401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 3361 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1861થી રૂ. 1861 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 1431 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 791થી રૂ. 3001 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 76થી રૂ. 371 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1231થી રૂ. 1771 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 931થી રૂ. 931 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2101 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 691થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 1201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1311 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 731 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 3851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 1301 સુધીના બોલાયા હતા.

નવા ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2151 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે નવી ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 3401 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1171થી રૂ. 2661 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2450થી રૂ. 2450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 776થી રૂ. 1351 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 201થી રૂ. 251 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 351થી રૂ. 491 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 626થી રૂ. 626 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 521થી રૂ. 531 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1321થી રૂ. 1991 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 1551 સુધીના બોલાયા હતા.

ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 3326થી રૂ. 3326 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા. વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 821 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Today 23/02/2024 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11511501
ઘઉં લોકવન440651
ઘઉં ટુકડા450676
મગફળી જીણી8011266
સિંગ ફાડીયા9211671
એરંડા / એરંડી10611136
જીરૂ33016401
ક્લંજી15003361
વરીયાળી18611861
ધાણા7011431
લસણ સુકું7913001
ડુંગળી લાલ76371
અડદ12311771
મઠ931931
તુવેર10012101
રાયડો691921
રાય12011201
મેથી8511311
સુરજમુખી300731
મરચા9513851
મગફળી જાડી7511301
નવા ધાણા10012151
નવી ધાણી11013401
સફેદ ચણા11712661
તલ – તલી24502450
ધાણી7761351
ડુંગળી સફેદ201251
બાજરો351491
જુવાર626626
મકાઇ521531
મગ13211991
ચણા10001181
વાલ4811551
ચોળા / ચોળી33263326
સોયાબીન701866
ગોગળી7011251
વટાણા821821

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment