આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (24/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 24/01/2024 Gondal Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (24/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 24/01/2024 Gondal Apmc Rate

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 24/01/2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1456 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 591 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 712 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 1351 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 981થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 5151થી રૂ. 6151 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3341 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1351થી રૂ. 1351 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1481 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 3701થી રૂ. 5371 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 66થી રૂ. 276 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1481થી રૂ. 1821 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1801થી રૂ. 2171 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 941 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1221થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1791થી રૂ. 1791 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 721 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 3801 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 1401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે નવા ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2401 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ નવી ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1501થી રૂ. 2751 સુધીના બોલાયા હતા.

નવું જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 5401થી રૂ. 7401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2201થી રૂ. 3111 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1511 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 180થી રૂ. 256 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 491 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 471થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 431થી રૂ. 531 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1421થી રૂ. 2031 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 931થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1301થી રૂ. 2671 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2941 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1351થી રૂ. 1351 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Today 24/01/2024 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1000 1456
ઘઉં લોકવન 501 591
ઘઉં ટુકડા 550 712
મગફળી જીણી 811 1351
સિંગ ફાડીયા 900 1651
એરંડા / એરંડી 981 1151
જીરૂ 5151 6151
ક્લંજી 2800 3341
વરીયાળી 1351 1351
ધાણા 800 1481
લસણ સુકું 3701 5371
ડુંગળી લાલ 66 276
અડદ 1481 1821
મઠ 1000 1091
તુવેર 1801 2171
રાયડો 911 941
રાય 1221 1221
મેથી 1091 1091
સુવાદાણા 1791 1791
સુરજમુખી 451 721
મરચા 901 3801
મગફળી જાડી 751 1401
નવા ધાણા 1101 2401
નવી ધાણી 1501 2751
નવું જીરૂ 5401 7401
સફેદ ચણા 700 1851
તલ – તલી 2201 3111
ધાણી 1000 1511
ડુંગળી સફેદ 180 256
બાજરો 401 491
જુવાર 471 881
મકાઇ 431 531
મગ 1421 2031
ચણા 931 1111
વાલ 1301 2671
ચોળા / ચોળી 1001 2941
સોયાબીન 821 901
ગોગળી 900 1050
વટાણા 1351 1351

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment