આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (26/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 26/12/2023 Gondal Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (26/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 26/12/2023 Gondal Apmc Rate

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 26/12/2023, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 691 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1486 સુધીના બોલાયા હતા.

સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1661 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 5301થી રૂ. 7201 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1301થી રૂ. 1881 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1351થી રૂ. 2251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1231થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 731થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 701 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 1301થી રૂ. 4701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 871થી રૂ. 1490 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2126 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 3261 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1026થી રૂ. 1641 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 191થી રૂ. 311 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 351થી રૂ. 501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 431થી રૂ. 931 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 891થી રૂ. 1811 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 1991 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 2511થી રૂ. 3071 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 1001 સુધીના બોલાયા હતા. વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1271 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Today 26/12/2023 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં લોકવન 401 590
ઘઉં ટુકડા 520 691
મગફળી જીણી 921 1486
સિંગ ફાડીયા 1000 1661
એરંડા / એરંડી 1091 1136
જીરૂ 5301 7201
ધાણા 1000 1551
અડદ 1301 1881
મઠ 1111 1151
તુવેર 1351 2251
રાય 1231 1241
મેથી 731 1241
સુરજમુખી 701 701
મરચા 1301 4701
મગફળી જાડી 871 1490
સફેદ ચણા 1000 2126
તલ – તલી 2600 3261
ધાણી 1026 1641
ડુંગળી સફેદ 191 311
બાજરો 351 501
જુવાર 431 931
મગ 891 1811
ચણા 921 1191
વાલ 701 1991
ચોળા / ચોળી 2511 3071
સોયાબીન 821 921
ગોગળી 821 1001
વટાણા 1051 1271

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment