આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 27/01/2024 Gondal Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 27/01/2024 Gondal Apmc Rate

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 27/01/2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1446 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 586 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 702 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1326 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4001થી રૂ. 6301 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1451 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 3721થી રૂ. 5671 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 66થી રૂ. 281 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1401થી રૂ. 1821 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1031 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1801થી રૂ. 2171 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 941થી રૂ. 961 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1141થી રૂ. 1451 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1041 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 3751 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 725થી રૂ. 1346 સુધીના બોલાયા હતા.

નવા ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1801 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે નવી ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 3551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ નવું જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 5401થી રૂ. 7801 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2476 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 976થી રૂ. 1571 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 201થી રૂ. 256 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 351થી રૂ. 471 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 291થી રૂ. 841 સુધીના બોલાયા હતા.

મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1311થી રૂ. 1941 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 2201થી રૂ. 2651 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 2701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 906 સુધીના બોલાયા હતા. ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 521થી રૂ. 671 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Today 27/01/2024 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1001 1446
ઘઉં લોકવન 490 586
ઘઉં ટુકડા 510 702
મગફળી જીણી 801 1326
સિંગ ફાડીયા 900 1601
એરંડા / એરંડી 1001 1151
જીરૂ 4001 6301
ધાણા 901 1451
લસણ સુકું 3721 5671
ડુંગળી લાલ 66 281
અડદ 1401 1821
મઠ 1000 1031
તુવેર 1801 2171
રાયડો 941 961
રાય 1141 1451
મેથી 1001 1041
મરચા 901 3751
મગફળી જાડી 725 1346
નવા ધાણા 1051 1801
નવી ધાણી 1151 3551
નવું જીરૂ 5401 7801
સફેદ ચણા 1000 2476
તલ – તલી 2200 3000
ધાણી 976 1571
ડુંગળી સફેદ 201 256
બાજરો 351 471
જુવાર 291 841
મકાઇ 481 511
મગ 1311 1941
ચણા 851 1121
વાલ 2201 2651
ચોળા / ચોળી 1091 2701
સોયાબીન 821 906
ગોગળી 600 1121
વટાણા 521 671

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment