તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના 05-04-2024 ના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 05-04-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 04-04-2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2080 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2258 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1301 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1171થી રૂ. 2231 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1920 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1601થી રૂ. 2076 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1502થી રૂ. 1503 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2020 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2040 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2136 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1701થી રૂ. 1702 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 509થી રૂ. 1952 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2191 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1985 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1601થી રૂ. 2020 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1470થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1775થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1740થી રૂ. 1918 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1671 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1880 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1270થી રૂ. 1271 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1760 સુધીના બોલાયા હતા. ઈડર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1675 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 05-04-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 04-04-2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 846થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 835થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 876થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 780થી રૂ. 856 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 874 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 835 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના 04-04-2024 ના ભાવ

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 701 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 846થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 907 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 795થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 857 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનનાભાવ રૂ. 812થી રૂ. 904 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 801 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 843થી રૂ. 862 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 938 સુધીના બોલાયા હતા.

હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 844થી રૂ. 845 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ  માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 05-04-2024):

તા. 04-04-2024, ગુરૂવારના બજાર તુવેર ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 1500 2080
જુનાગઢ 1800 2258
ભાવનગર 1300 1301
ગોંડલ 1171 2231
ઉપલેટા 1700 1920
ધોરાજી 1601 2076
વિસાવદર 1700 2100
તળાજા 1502 1503
જસદણ 1300 2020
જામનગર 1600 2040
જેતપુર 1900 2136
રાજુલા 1701 1702
મહુવા 509 1952
જામજોધપુર 1800 2191
અમરેલી 1040 1985
વાંકાનેર 1601 2020
સાવરકુંડલા 1470 1901
લાલપુર 1775 1851
ધ્રોલ 1740 1918
ભેંસાણ 1800 2150
વડાલી 1500 1671
બેચરાજી 1500 1880
ક્લોલ 1270 1271
દાહોદ 1700 1760
ઈડર 1500 1675

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 03-04-2024):

તા. 04-04-2024, ગુરૂવારના બજાર સોયાબીન ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 846 900
વિસાવદર 835 901
ગોંડલ 876 901
જસદણ 780 856
જામજોધપુર 820 891
સાવરકુંડલા 825 874
ઉપલેટા 800 835
જેતપુર 820 880
કોડીનાર 860 930
પોરબંદર 700 701
ધોરાજી 846 871
જુનાગઢ 825 907
અમરેલી 795 890
ભેંસાણ 700 857
વેરાવળ 812 904
વાંકાનેર 800 801
મહુવા 843 862
દાહોદ 920 938
હિંમતનગર 750 870
મોરબી 844 845
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment