તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના 21-03-2024 ના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Turmeric And Soybeans Price 21-03-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 20-03-2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1551થી રૂ. 2125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2122 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2031 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1877 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2011 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1825થી રૂ. 2031 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1951 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1960 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1985 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2040 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1610થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1580થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2035 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2070 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1790થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1801થી રૂ. 2450 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2220 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1680 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1731થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 1971 સુધીના બોલાયા હતા.

સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1748થી રૂ. 1749 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1961થી રૂ. 1962 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1760 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1240થી રૂ. 1660 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે  માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ  માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 20-03-2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 844થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 826 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 886 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 849 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના એરંડાના બજાર ભાવ

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 855 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 888 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 835 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 816થી રૂ. 851 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનનાભાવ રૂ. 730થી રૂ. 869 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 835 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 821 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 905 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 21-03-2024):

તા. 20-03-2024, બુધવારના બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ15512125
જુનાગઢ18502122
ગોંડલ10012031
ઉપલેટા16001877
ધોરાજી18002011
વિસાવદર18252031
તળાજા11101951
બોટાદ12002180
જસદણ12001960
જામનગર15001985
જેતપુર16002040
રાજુલા16101900
મહુવા15802000
જામજોધપુર16002121
અમરેલી10002035
વાંકાનેર12501300
સાવરકુંડલા16002070
લાલપુર14001500
ધ્રોલ17901900
માંડલ18012450
ભેંસાણ18002220
વડાલી15001680
કડી17311900
બેચરાજી17501971
સાણંદ17481749
વીરમગામ19611962
દાહોદ17001760
ઇડર12401660

સોયાબીનના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 21-03-2024):

તા. 20-03-2024, બુધવારના બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ844876
વિસાવદર820866
પોરબંદર825826
ગોંડલ825886
જસદણ751849
જામજોધપુર821866
સાવરકુંડલા801855
ઉપલેટા700800
જેતપુર850890
કોડીનાર800888
જામનગર800860
રાજુલા600835
ધોરાજી816851
જુનાગઢ800876
અમરેલી730869
ભેંસાણ700835
વેરાવળ800851
મહુવા820821
મોડાસા800850
દાહોદ900905
Turmeric And Soybeans Price 21-03-2024
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના 21-03-2024 ના ભાવ”

Leave a Comment