તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના 23-03-2024 ના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Turmeric And Soybeans Price 23-03-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22-03-2024, શુક્રવારના રોજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2088 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1720થી રૂ. 1936 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1836થી રૂ. 1951 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1715થી રૂ. 1941 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1575થી રૂ. 1710 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1990થી રૂ. 1991 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1401 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1877 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2116 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1340થી રૂ. 2130 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1580થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1405થી રૂ. 1710 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1830થી રૂ. 1940 સુધીના બોલાયા હતા.

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1801થી રૂ. 2401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1451 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 1936 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1799થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1760 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22-03-2024, શુક્રવારના રોજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 783થી રૂ. 825 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 825 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 760થી રૂ. 830 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 2017થી રૂ. 863 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 839 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 886 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો સુધારો; જાણો આજના એરંડાના બજાર ભાવ

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 770થી રૂ. 771 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 301થી રૂ. 835 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 846 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 869 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 200થી રૂ. 818 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાને માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનનાભાવ રૂ. 800થી રૂ. 801 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 910 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 23-03-2024):

તા. 22-03-2024, શુક્રવારના બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
જુનાગઢ18502088
ઉપલેટા17201936
ધોરાજી18361951
વિસાવદર17151941
તળાજા15751710
બોટાદ19901991
જસદણ11001900
જેતપુર12501951
રાજુલા14001401
મહુવા10011877
જામજોધપુર15002116
અમરેલી13402130
સાવરકુંડલા15801900
લાલપુર14051710
ધ્રોલ18301940
માંડલ18012401
વડાલી14001700
કલોલ14501451
બેચરાજી17501936
સાણંદ17991800
દાહોદ17001760

સોયાબીનના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 23-03-2024):

તા. 22-03-2024, શુક્રવારના બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
વિસાવદર783825
ગોંડલ751871
જસદણ700825
ભાવનગર760830
જામજોધપુર820861
સાવરકુંડલા2017863
ઉપલેટા800839
જેતપુર800886
કોડીનાર750870
મોરબી770771
રાજુલા301835
ધોરાજી811846
જુનાગઢ800869
અમરેલી200818
વાંકાને800801
મહુવા840861
દાહોદ900910
હિંમતનગર750870
Turmeric And Soybeans Price 23-03-2024
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના 23-03-2024 ના ભાવ”

Leave a Comment