આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: બજારમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના (તા. 09/01/2023 ના) કપાસ, મગફળી, જીરુ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1120 થી 1799 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શિંગ મઠડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 850 થી 1285 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શિંગ મોટીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1396 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

શિંગ દાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1275 થી 1652 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1630 થી 3325 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1740 થી 2520 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ જાણવા અહીં ક્લિક કરો.

તલ કાશ્મીરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2200 થી 2966 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 300 થી 613 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 705 થી 927 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 461 થી 621 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 400 થી 579 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 952 થી 1200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 600 થી 1212 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 660 થી 930 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 600 થી 1430 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli Market Yard):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1120 1799
શિંગ મઠડી 850 1285
શિંગ મોટી 1000 1396
શિંગ દાણા 1275 1652
તલ સફેદ 1630 3325
તલ કાળા 1740 2520
તલ કાશ્મીરી 2200 2966
બાજરો 300 613
જુવાર 705 927
ઘઉં ટુકડા 461 621
ઘઉં લોકવન 400 579
મગ 952 1200
અડદ 600 1212
ચણા 660 930
તુવેર 600 1430
એરંડા 1140 1373
જીરું 1300 6680
ધાણા 1100 1470
અજમા 1050 3455
મેથી 925 1115
સોયાબીન 1001 1088

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *