આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: બજારમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના (તા. 16/01/2023 ના) કપાસ, મગફળી, જીરુ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 16/01/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1729 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1298 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ દાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1505 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 3285 સુધીના બોલાયા હતા.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ જાણવા અહીં ક્લિક કરો.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2295થી રૂ. 2755 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 2845થી રૂ. 2845 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 545 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 610થી રૂ. 1063 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં બંસીના બજાર ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 410 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 916 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 773થી રૂ. 1450 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1369થી રૂ. 1388 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 6600થી રૂ. 6651 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 965થી રૂ. 965 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગમ ગુવારના બજાર ભાવ રૂ. 625થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli Market Yard):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1300 1729
શિંગ મઠડી 900 1298
શિંગ મોટી 950 1400
શિંગ દાણા 1450 1505
શિંગ ફાડા 1400 1550
તલ સફેદ 1800 3285
તલ કાળા 2295 2755
તલ કાશ્મીરી 2845 2845
બાજરો 500 545
જુવાર 610 1063
ઘઉં બંસી 410 410
ઘઉં ટુકડા 460 606
ઘઉં લોકવન 550 572
મગ 1528 1528
અડદ 1212 1329
ચણા 700 916
તુવેર 773 1450
એરંડા 1369 1388
જીરું 6600 6651
રાયડો 965 965
ગમ ગુવાર 625 1116
ધાણા 1340 1460
અજમા 1057 3540
સોયાબીન 800 1084

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *