આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: બજારમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના (તા. 07/01/2023 ના) કપાસ, મગફળી, જીરુ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 570 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 504 થી 606 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1501 થી 1791 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 925 થી 1326 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 815 થી 1416 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શીંગ ફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 741 થી 1561 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1326 થી 1386 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2000 થી 3111 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાળા તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1500 થી 2676 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 4501 થી 6441 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કલંજીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1851 થી 3291 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1661 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ધાણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1271 થી 1661 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મરચા સૂકા પટ્ટોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2101 થી 5001 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણા નવાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1121 થી 1441 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

લસણના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 121 થી 621 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ડુંગળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 71 થી 281 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ડુંગળી સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 131 થી 236 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 500 570
ઘઉં ટુકડા 504 606
કપાસ 1501 1791
મગફળી જીણી 925 1326
મગફળી જાડી 815 1416
શીંગ ફાડા 741 1561
એરંડા 1326 1386
તલ 2000 3111
કાળા તલ 1500 2676
જીરૂ 4501 6441
કલંજી 1851 3291
ધાણા 1000 1661
ધાણી 1271 1661
મરચા સૂકા પટ્ટો 2101 5001
ધાણા નવા 1121 1441
લસણ 121 621
ડુંગળી 71 281
ડુંગળી સફેદ 131 236
ગુવારનું બી 1021 1021
બાજરો 401 461
જુવાર 851 881
મકાઈ 491 491
મગ 826 1601
ચણા 841 926
ચણા નવા 921 1081
વાલ 431 2541
અડદ 751 1431
ચોળા/ચોળી 651 1261
મઠ 1151 1531
તુવેર 441 1541
સોયાબીન 986 1081
રાઈ 1051 1111
મેથી 681 1271
અજમો 1351 1351
કળથી 901 901
ગોગળી 701 1161
વટાણા 341 841

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment