આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: બજારમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના (તા. 01/03/2023 ના) કપાસ, મગફળી, જીરુ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 01/03/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 405થી રૂ. 495 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 544 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 758થી રૂ. 758 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 964 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1365 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1612 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1442 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1720 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1232 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2815 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1468 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા.

ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1020 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 672 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોખાના બજાર ભાવ રૂ. 345થી રૂ. 345 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 405 495
ઘઉં ટુકડા 410 544
બાજરો 500 500
જુવાર 758 758
ચણા 850 964
અડદ 1100 1365
તુવેર 1350 1612
મગફળી જીણી 1200 1400
મગફળી જાડી 1200 1442
સીંગફાડા 1400 1720
એરંડા 1100 1232
તલ 2300 2815
જીરૂ 5000 5900
ધાણા 900 1468
વાલ 1900 2300
ચોળી 700 700
સોયાબીન 900 1020
રાઈ 1075 1075
મેથી 800 1195
વટાણા 500 672
ચોખા 345 345

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *