આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: બજારમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના (તા. 02/02/2023 ના) કપાસ, મગફળી, જીરુ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 02/02/2023, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1380થી રૂ. 1636 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 569 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 455 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 670થી રૂ. 670 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1420 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1568 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1390 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1520 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1576 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1345 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3562 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2498 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 5400 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1556 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1571 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણા જાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1716થી રૂ. 1716 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1063 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 851 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1380 1636
ઘઉં 500 555
ઘઉં ટુકડા 500 569
બાજરો 455 455
જુવાર 670 670
ચણા 750 901
અડદ 1100 1420
તુવેર 1150 1568
મગફળી જીણી 1040 1390
મગફળી જાડી 1100 1520
સીંગફાડા 1150 1576
એરંડા 1200 1345
તલ 2500 3562
તલ કાળા 2000 2498
જીરૂ 4300 5400
ધાણા 1050 1556
મગ 1100 1571
સીંગદાણા જાડા 1716 1716
સોયાબીન 1010 1063
સુરજમુખી 851 851

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *