આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: બજારમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના (તા. 31/01/2023 ના) કપાસ, મગફળી, જીરુ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 31/01/2023, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1630 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 558 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 569 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 488થી રૂ. 488 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1445 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1581 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1370 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1365 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 3535 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2727 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1511 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1574 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 1068 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1108થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2660થી રૂ. 2660 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ના બજાર ભાવ રૂ. થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1350 1630
ઘઉં 500 558
ઘઉં ટુકડા 500 569
બાજરો 488 488
જુવાર 900 900
ચણા 750 901
અડદ 750 1445
તુવેર 1100 1581
મગફળી જીણી 1050 1370
મગફળી જાડી 1100 1540
સીંગફાડા 1200 1600
એરંડા 1300 1365
તલ 2400 3535
તલ કાળા 2200 2727
ધાણા 1100 1511
મગ 1200 1574
વાલ 2000 2000
સોયાબીન 990 1068
મેથી 1108 1108
કલંજી 2660 2660

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *