અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 01-04-2024 ના અમરેલીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી માર્કેટ બજાર ભાવ Amreli Apmc Rate 01-04-2024:

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 01-04-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1563 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1186 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ દાણાના બજાર ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1325 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 4350 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 371થી રૂ. 467 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 522થી રૂ. 1026 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 412થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 422થી રૂ. 538 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1336 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1856 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1133 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3352થી રૂ. 4910 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 832થી રૂ. 865 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 730થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1240થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1415થી રૂ. 2290 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 2210થી રૂ. 2750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1062 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate 01-04-2024):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ10201563
શિંગ મઠડી10301186
શિંગ મોટી8901236
શિંગ દાણા9201325
તલ સફેદ18502750
મરચા લાંબા7004350
બાજરો371467
જુવાર5221026
ઘઉં ટુકડા412651
ઘઉં લોકવન422538
ચણા9101105
ચણા દેશી10501336
તુવેર12001856
એરંડા7501133
જીરું3,3524,910
રાયડો832865
રાઈ7301180
ધાણા12402050
ધાણી14152290
અજમા22102750
મેથી8001062
અમરેલી માર્કેટ બજાર ભાવ Amreli Apmc Rate 01-04-2024:
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment