અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (09-05-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી Amreli Apmc Rate 09-05-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 09-05-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 966થી રૂ. 1509 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1177થી રૂ. 1283 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1733 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1330થી રૂ. 2755 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2440થી રૂ. 3095 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3028 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 851 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 711 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 380 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 2060 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1208 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1195થી રૂ. 1375 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2098 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 1930થી રૂ. 5100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 928 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1490 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2380 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1015 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 630થી રૂ. 3100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1420 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ9661509
શિંગ મઠડી11771283
શિંગ મોટી8501280
શિંગ ફાડા14001733
તલ સફેદ13302755
તલ કાળા24403095
તલ કાશ્મીરી20003028
બાજરો400510
જુવાર430851
ઘઉં ટુકડા440711
ઘઉં લોકવન460601
મકાઈ300380
મગ17001800
અડદ18402060
ચણા9201208
ચણા દેશી11951375
તુવેર12002098
એરંડા10001050
જીરું1,9305,100
રાયડો840928
ધાણા12001490
ધાણી11302000
અજમા17002380
મેથી8001015
સોયાબીન600860
મરચા લાંબા6303100
વરીયાળી12301420
અમરેલી Amreli Apmc Rate 09-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment