જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (09-05-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 09-05-2024

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 09-05-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 546 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 538 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 466 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1848 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1308 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1530 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1082 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2704 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2941 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5190 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1528 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1839 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1022 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં400546
ઘઉં ટુકડા430538
બાજરો400466
ચણા11501236
અડદ15001848
તુવેર19002301
મગફળી જાડી11001308
સીંગફાડા12501530
એરંડા9501082
તલ23002704
તલ કાળા26002941
જીરૂ48005190
ધાણા11501528
મગ16001839
સોયાબીન825890
મેથી8001022
જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 09-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment