અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી Amreli Apmc Rate 13-04-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 13-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 992થી રૂ. 1518 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1217 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1209 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1280થી રૂ. 1590 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1710થી રૂ. 2820 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 463થી રૂ. 463 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 453થી રૂ. 615 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 404થી રૂ. 666 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 567 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1062થી રૂ. 1315 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 2160 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1094 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 4365 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 865થી રૂ. 925 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1690 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2380 સુધીના બોલાયા હતા.

અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 980 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 914 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના જુનાગઢના બજાર ભાવ

મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 710થી રૂ. 4010 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1625 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ9921518
શિંગ મઠડી9001217
શિંગ મોટી10001209
શિંગ ફાડા12801590
તલ સફેદ17102820
બાજરો463463
જુવાર453615
ઘઉં ટુકડા404666
ઘઉં લોકવન425567
ચણા9001251
ચણા દેશી10621315
તુવેર10802160
એરંડા10001094
જીરું3,4004,365
રાયડો865925
રાઈ900900
ધાણા11201690
ધાણી12002380
અજમા10302500
મેથી800980
સોયાબીન850914
મરચા લાંબા7104010
વરીયાળી12001625
અમરેલી Amreli Apmc Rate 13-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment