જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 13-04-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 13-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1555 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 320થી રૂ. 460 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 330થી રૂ. 536 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1730 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1760થી રૂ. 2220 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1710 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1275 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1212 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2080 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1088 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 957 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1335 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 2480 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 4430 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3215 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1545 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના જામનગરના બજાર ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 115થી રૂ. 270 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 885થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1260 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13001555
બાજરો320460
ઘઉં330536
અડદ15001730
તુવેર17602220
વાલ15001710
મેથી7001275
ચણા11001212
ચણા સફેદ16002080
મગફળી જીણી10501200
મગફળી જાડી10001210
એરંડા10001088
રાયડો800957
રાઈ10001335
લસણ9002480
જીરૂ2,5004,430
અજમો20003215
ધાણા10001545
ધાણી14001600
ડુંગળી સૂકી115270
સોયાબીન885900
વટાણા10001260
જામનગર Jamnagar Apmc Rate 13-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment