અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 22-03-2024 ના અમરેલીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Amreli Apmc Rate 22-03-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 22-03-2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 1053થી રૂ. 1276 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ દાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1210થી રૂ. 1569 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2290થી રૂ. 2781 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2544થી રૂ. 2972 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 3995થી રૂ. 4135 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 445થી રૂ. 508 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1172 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 662 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 415થી રૂ. 544 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1340થી રૂ. 2130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1062થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 4900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 945 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1965 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1360થી રૂ. 2465 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 818 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 5800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1540થી રૂ. 1540 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate 22-02-2024):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ9801580
શિંગ મઠડી10001245
શિંગ મોટી10531276
શિંગ દાણા12101569
તલ સફેદ22902781
તલ કાળા25442972
તલ કાશ્મીરી39954135
બાજરો445508
જુવાર6001172
ઘઉં ટુકડા411662
ઘઉં લોકવન415544
ચણા9001114
ચણા દેશી11151401
તુવેર13402130
એરંડા10621120
જીરું3,2004,900
રાયડો850945
રાઈ9201200
ધાણા13501965
ધાણી13602465
મેથી10401200
સોયાબીન800818
મરચા લાંબા7005800
સુવા15401540
Amreli Apmc Rate 22-03-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment