ચણાના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (02-05-2024 ના) ચણાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ચણા Chana Price 02-05-2024

ચણાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 01-05-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા.

જૂનાग़ઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા.

માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1219 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 855થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1502 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1096થી રૂ. 1454 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1149થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા.

ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1038થી રૂ. 1199 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1141થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1136થી રૂ. 1244 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ચણાના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (01-05-2024 ના) ચણાના બજાર ભાવ

હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1218 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1056થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 996થી રૂ. 997 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1049થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1220થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1021થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સમી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા ના બજાર ભાવ (Chana Price 02-05-2024):

તા. 01-05-2024, બુધવારના  બજાર ચણાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ11501240
ગોંડલ11011225
જામનગર11001231
જૂનાग़ઢ12001240
જેતપુર11301226
અમરેલી7001220
માણાવદર11001225
બોટાદ11501219
પોરબંદર8551225
ભાવનગર11111502
જસદણ11701245
કાલાવડ10201230
રાજુલા10501216
સાવરકુંડલા11401240
તળાજા10961454
લાલપુર11491161
દશાડાપાટડી10501171
ભેંસાણ10001191
ધારી11111130
પાલીતાણા10381199
વેરાવળ11411240
વિસાવદર11801236
બાબરા11361244
હારીજ11601240
હિંમતનગર11501210
મોડાસા11601218
કડી10561095
બેચરાજી996997
બાવળા10491240
દાહોદ12201240
પાલનપુર10211150
સમી12001220
ચણા Chana Price 02-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment