રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (02-05-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 02-05-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 02-05-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1535 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 515થી રૂ. 635 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 670થી રૂ. 730 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 710થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 450 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1890થી રૂ. 2320 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 1970 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 1970 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1913 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1240થી રૂ. 1934 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1203 સુધીના બોલાયા હતા.

વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1555થી રૂ. 1790 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1590થી રૂ. 1675 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1331 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1265 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2672 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 630થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1074 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1975થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1490 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 875 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1570 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3209 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1720 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4716 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1320 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2240 સુધીના બોલાયા હતા.

અશેરીયોના બજાર ભાવ રૂ. 2007થી રૂ. 2007 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3420થી રૂ. 3870 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.13001535
ઘઉં લોકવન490560
ઘઉં ટુકડા515635
જુવાર સફેદ670730
જુવાર લાલ710900
જુવાર પીળી400450
બાજરી400470
તુવેર18902320
ચણા પીળા11601230
ચણા સફેદ16501970
અડદ16501970
મગ15001913
વાલ દેશી15002140
વાલ પાપડી12401934
મઠ10001203
વટાણા15551790
સીંગદાણા15901675
મગફળી જાડી11301331
મગફળી જીણી11101265
તલી23002672
સુરજમુખી630630
એરંડા9801074
અજમો19752400
સુવા11501490
સોયાબીન831875
સીંગફાડા11501570
કાળા તલ30003209
લસણ13002750
ધાણા11501550
મરચા સુકા8502100
ધાણી14502000
વરીયાળી9501720
જીરૂ4,0004,716
રાય11001,320
મેથી9801300
ઇસબગુલ15002240
અશેરીયો20072007
કલોંજી34203870
રાયડો800970
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 02-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment